Type to search

Resurs wózków widłowych – wszystko, co musisz wiedzieć

Motoryzacja Technologie

Właściciel wózka widłowego, będącego urządzeniem transportu bliskiego, jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych badań oraz kontroli technicznych wózków. Niezależnie od tego, czy są to urządzenia nowe, używane, czy też wynajmowane. Z badaniami okresowymi nierozerwalnie łączy się tzw. resurs pojazdów. Jest to kwestia szczególnie interesująca właścicieli wózków widłowych, ze względu na niedawne zmiany w prawie. Co należy wiedzieć na temat resursu? Jakie są nowe wytyczne podane przez Urząd Dozoru Technicznego?

Resurs wózków widłowych — czym jest?

Najprościej rzeczy ujmując jest to okres zdolności użytkowej urządzenia. Zakłada się, że w tym czasie sprzęt powinien działać bezawaryjnie oraz nie stwarzać niebezpieczeństwa dla użytkowników. W przypadku wózka widłowego resurs obliczany jest zarówno na podstawie wiedzy teoretycznej, jak i doświadczalnej. Do jego wyliczenia wykorzystuje się m.in. takie dane jak:

  • dokumentacja techniczna pojazdu,
  • ilości wykonanych przez wózek cykli pracy,
  • rzeczywiste warunki użytkowania pojazdu.

Obowiązek wykonania resursu

W wyniku wejścia w życie nowelizacji do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego regularne przeprowadzanie resursu wózka jest obowiązkowe.

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel jest zobowiązany do odtworzenia historii eksploatacji wózka widłowego, dzięki czemu możliwe ma być wiarygodne ocenienie aktualnego stanu technicznego pojazdu. Ponadto aktualne prawodawstwo nakłada obowiązek udzielenia wglądu do dokumentu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Samodzielne obliczanie resursu

Jak już wspomniano, właściciel wózka widłowego jest zobowiązany do wykonania resursu. Dotyczy to także sytuacji, gdy rzeczywisty przebieg eksploatacji nie został udokumentowany. W związku z tym wiele przedsiębiorstw dysponujących dużą flotą pojazdów UTB może chcieć obliczyć resurs we własnym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze, że resurs w wielu przypadkach określany jest nie na podstawie ścisłych danych, ale na postawie szacunków, zwłaszcza gdy nie ma dostępu do informacji o ilości wykonanych cykli pracy. W takiej sytuacji specjalista musi dokonać ich oszacowania. Ponadto pod uwagę muszą być wzięte obiektywnie ocenione rzeczywiste warunki, w jakich obsługiwany jest pojazd oraz jego realny stan techniczny. Wszystko to sprawia, że resurs powinien być pozostawiony specjalistom. Szczególnie że do jego wyników uzyska dostęp Urząd Dozoru Technicznego.

Przegląd specjalny

Niezależnie od długości resursu ten zawsze się skończy. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z urządzenia. Wózek poddawany m.in. regularnym kontrolom i wymianom zużywających się elementów może służyć znacznie dłużej. Niemniej jednak w tym celu konieczne jest tzw. przegląd specjalny, który jest wymagającym badaniem technicznym. W trakcie przeglądu sporządza się protokół przeglądu specjalnego UTB, który zakłada m.in. sprawdzenie:

  • wszystkich dokumentów pokazujących zmiany stanu technicznego pojazdu,
  • geometrii wózka widłowego,
  • wyposażenia elektrycznego,
  • poprawności połączeń rozłącznych,
  • stanu technicznego cięgien.

Na koniec badania zostaje podjęta decyzja o dopuszczeniu wózka widłowego do dalszej eksploatacji lub odmowy wydania takiego zezwolenia. Należy podkreślić, że przegląd specjalny to jedyny sposób na legalne przedłużenie okresu eksploatacyjnego wózka widłowego, którego resurs uległ zakończeniu.

źródło: lubritech.com.pl – produkcja wideł

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *