Type to search

Które firmy zobowiązane są do prowadzenia KPiR?

Medycyna i zdrowie

Książka przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to dokument, który głównie służy do ewidencjonowania w formie uproszczonej wszelkich operacji gospodarczych. W książce przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa księgują zarówno przychody, jak i wydatki związane z prowadzeniem firmy. Zakłada się ją w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ważnym jest, żeby zgłosić prowadzenie KPiR w ciągu 20 dni od założenia działalności do urzędu skarbowego.

Książka przychodów i rozchodów służąca do ewidencjonowania zapisów księgowych działalności gospodarczych jest obowiązkową formą ustalania podstawy opodatkowania i prowadzenia księgowości. Wyjątkiem są firmy, które zgodnie z art. 24a ustawy o PIT wykorzystują księgi rachunkowe, będące na tzw. pełnej księgowości. Są to zarówno spółki partnerskie, jawne oraz cywilne, jak i osoby fizyczne, u których przychód brutto za okres roku (w poprzednim roku obrachunkowym) nie przekroczyły 1,2 mln euro.

Do skorzystania z KPIR są zobowiązane jedynie te podmioty, których przychód brutto wyniósł mniej, niż zakładane ustawowo 1,2 mln euro. Z podatkowej książki przychodów i rozchodów zobowiązane są korzystać również firmy, które swoją działalność wykonują na podstawie umów zleceń, których warunki zawarte są w odrębnych przepisach oraz umów agencyjnych. Działalności gospodarcze prowadzące specjalne działy produkcji rolnej oraz duchowni zrzekający się podatku dochodowego (ryczałt) od osób duchownych mają prawo korzystać z podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Które firmy nie są zobowiązane do korzystania z podatkowej książki przychodów i rozchodów?

Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na wykorzystanie KPiR. Wcześniej wspomniany próg przychodów nie jest jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby nie być zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości. Lista podmiotów, które nie są zobowiązane do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów prezentuje się następująco:

  • osoby zajmujące się tylko usługami przewożenia ludzi i towarów konno,
  • osoby odpłatnie zbywające składniki majątku,
  • adwokaci w zespołach adwokackich,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu,
  • osoby po zlikwidowaniu przedsiębiorstwa prowadzonego samodzielnie.

Dodatkowo rozporządzenie ministra w sprawie prowadzenia KPiR z dnia 26.08.2003 r. informuje o tym, który podatnik zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Wedle paragrafu 7 wspomnianego rozporządzenia przypadki szczególne (np. rozmiar i rodzaj działalności, stan zdrowia lub wiek) – naczelnik urzędu skarbowego, powołując się na wniosek firmy ma prawo do zwolnienia działalności z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Niezależnie od tego, że KPiR jest prostą w obsłudze formą prowadzenia księgowości, w niektórych sytuacjach nie jest wymagana do prowadzenia przez wcześniej wspomniane działalności.

Podmioty gospodarcze często starają się obniżyć przychód w roku obrachunkowym, celem ciągłości korzystania z KPiR. Księgi rachunkowe są o wiele bardziej skomplikowane w użyciu do księgi przychodów i rozchodów, co skutkuje większymi kosztami, które przedsiębiorstwo musi ponieść.

Inspirowane: Macpit.pl – Biuro rachunkowe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *