Type to search

Dlaczego opłaca się inwestować w akcje pracownicze?

Firma Lifestyle Zakupy i biznes

Między akcjami pracowniczymi a „zwykłymi” akcjami jest tylko jedna różnica. Te pierwsze dostępne są wyłącznie dla pracowników danego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj po cenach lepszych, niż te oferowane zewnętrznym akcjonariuszom firmy. W ten sposób pracownicy mogą z pomocą przedsiębiorstwa zarobić dodatkowe pieniądze, co przełoży się na ich motywację do pracy czy decyzję o pozostaniu w firmie.

Stabilność

Akcje pracownicze najczęściej spotykane są w przedsiębiorstwach należących do Skarbu Państwa. Te cechują się większą stabilnością. Nawet w czasach poważniejszych kryzysów nie powinny doznawać takich wstrząsów. Oznacza to, że akcje pracownicze są bardziej opłacalne. Oczywiście pracownicy mogą zostać akcjonariuszami prywatnych przedsiębiorstw, jednak akcje tych firm w przypadku kryzysu mogą stracić nawet całą wartość.

Dywidenda

Jest to udział w zysku, jaki firma wypłaca swoim akcjonariuszom. W firmie dobrze radzącej sobie na rynku zyski są spore. I taka też jest dywidenda. Nawet wydanie dużej kwoty na zakup akcji pracowniczych prędzej czy później może się zwrócić z nawiązką. Oczywiście, im więcej akcji w ręku pracownika, tym większa dywidenda. Dlatego pracownicy inwestujący w duże ilości akcji pracowniczych mogą w przyszłości uzyskać duże kwoty pieniędzy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy

Akcjonariusze spotykają się na walnym zgromadzeniu emitenta akcji. Czy posiada się jedną czy tysiąc akcji – przysługuje tylko jeden głos. Mimo to pracownicy będący akcjonariuszami pracodawcy mogą mieć na niego realny wpływ. Walne zgromadzenie podejmuje szereg ważnych decyzji. Udziela absolutorium radzie nadzorczej, podejmuje decyzje o uruchomieniu kapitału rezerwowego. Ponadto może być zwoływane w nadzwyczajnych sytuacjach. Jeśli pracownicy mają wpływ na tak ważne dla firmy kwestie, czują się traktowani podmiotowo. Wpłynie to pozytywnie na ich satysfakcję z pracy.

Długoterminowa motywacja

Akcje pracownicze otrzymuje głównie kadra managerska firmy. Managerowie otrzymują takie akcje w większych ilościach. Bywają one częścią ich wynagrodzenia. Nieraz otrzymują je oni za darmo. Bywają one objęte lock-upem, czyli okresowym zakazem obrotu. Pracodawca osiąga w ten sposób korzyść w postaci zatrzymania pracownika. Wysokiej klasy specjalista pozostanie firmie udzielającej mu akcji choćby dla zysku. Z kolei sam pracownik może się niesamowicie wzbogacić. Regularne kumulowanie akcji pracowniczych musi się opłacić. Jeśli otrzymywało się je za darmo, zysk z ich sprzedaży będzie duży.

Słowem podsumowania, akcje pracownicze są bardzo korzystne zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. Zwiększają satysfakcję z pracy i lojalność względem firmy. Dają także szansę na wzbogacenie się nawet szeregowym pracownikom. Oczywiście nie taką, jak managerom, ale wciąż poważną. Nie bez znaczenia pozostaje stabilność tych aktywów. W czasach kryzysu nie stracą całej wartości. Oczywiście emitentami akcji pracowniczych są także prywatne, mniej stabilne przedsiębiorstwa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *