Type to search

Co to jest WIBOR i od czego zależy?

Zakupy i biznes

Dla osób ubiegających się o kredyt jest to często jedyna możliwość na spełnienie marzeń i planów. Przy podpisaniu umowy o zawarciu kredytu otrzymuje się m.in. informacje o terminie jego spłaty oraz wysokości miesięcznych rat. Sprawa nie jest jednak tak prosta jak może się to wydawać. Kredytobiorcy, a szczególnie osoby które zaciągnęły kredyt hipoteczny, powinny wiedzieć, że ostateczna wysokość rat może ulec zmianie. Większość zależna jest od oprocentowania WIBOR. Ale co to jest WIBOR i od czego zależy?

Czym jest WIBOR?

WIBOR to skrót od „Warsaw Interbank Offered Rate”. Oznacza stawkę referencyjną określającą w przybliżeniu oprocentowanie na krajowym rynku międzybankowym. Oprocentowanie to pozwala bankom udzielać pożyczek innym bankom. Banki, które zdecydują się na zawieranie między sobą transakcji, nie mogą zawierać ich na niższych stawkach niż ustalone. WIBOR jest oprocentowaniem ustalanym na konkretne okresy czasowe. W zależności od walut w jakiej został udzielony kredyt, kredytobiorca może spotkać się także z określeniami takimi jak np. EURIBOR i LIBOR.

Jak ustalany jest WIBOR i od czego zależy?

Proces ustalania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem. Polega na tym, że kilkanaście największych, komercyjnych banków podaje informacje o wysokości stopy oprocentowania, po której, danego dnia, są skłonne udzielić pożyczki. Następnie z zestawienia usuwane są dwie najwyższe oraz dwie najniższe wartości. WIBOR ustalany jest poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej pozostałych stóp procentowych. Wysokość stopy jest zależna m.in. od takich czynników jak inflacja i podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, wysokości Produktu Krajowego Brutto oraz cyklu koniunkturalnego. Stawka musi jednak mieścić się w przedziale między stopą depozytową, a stopą lombardową. Oba czynniki wyznaczane są przez Radę Polityki Pieniężnej. Stawka referencyjna ustalana jest każdego dnia roboczego o 11:00.

WIBOR, a kredyt

WIBOR jest jednym z czynników, na podstawie których ustala się wysokość rat kredytu. Jeśli stawka WIBOR się zmienia, to zmienia się także oprocentowanie pożyczki. Z tego względu, podczas zawierania umowy, nie można jednoznacznie określić całkowitego kosztu kredytu. Wielkość raty ustala się na dany okres czasu. WIBOR SW2 oznacza WIBOR 2-tygodniowy, a WIBOR 3M oznacza WIBOR 3-miesięczny. Jeśli po zaciągnięciu kredytu, ustala się np. WIBOR 6M, oznacza to, że oprocentowanie przez 6 miesięcy będzie wynosiło taką samą wartość, a bank będzie naliczał rat z takiej samej stopy procentowej. Dopiero po przekroczeniu tego okresu, zmieni się jego wysokość i zostanie przydzielony nowy WIBOR, lub też pozostanie bez zmian.

Poszukujesz produktów finansowych z korzystnym oprocentowaniem? Najlepiej będzie skorzystać z pomocy doradcy finansowego – samodzielne porównywanie ofert, badanie zdolności kredytowej i analizowanie umów może być dość trudne i czasochłonne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *