Type to search

Transport chłodniczy w Europie – co warto wiedzieć?

Firma

Transport chłodniczy to dziś najbardziej rozwijająca się gałąź logistyki. Obejmuje on coraz większe odległości, już nie tylko jako przewóz krajowy, ale również międzynarodowy. Jakie warunki musi spełniać w granicach całej Europy?

Co obejmuje transport chłodniczy?

Transport chłodniczy to wyselekcjonowany, specjalistyczny dział logistyki, którego zadaniem jest przewiezienie produktów i towarów podatnych na uszkodzenie lub nawet zepsucie w warunkach wysokiej temperatury. Są to najczęściej artykuły spożywcze, ale nie tylko. Przewozu w niskiej temperaturze wymagają również leki, kosmetyki, oraz niektóre wrażliwe sprzęty kosmetyczne lub ich podzespoły, a nawet rośliny. Transport chłodniczy ma zapewnić wszystkim tym produktom bezpieczne, w niezmienionym stanie, dotarcie do celu swojego przeznaczenia. Biorąc pod uwagę fakt, że odbywa się on nawet na bardzo dużych odległościach, pomiędzy wieloma państwami, musi on spełniać bardzo wysokie kryteria.

Jakie wymagania muszą zostać spełnione w transporcie chłodniczym?

Wymagania postawione przed firmą spedycyjną w przypadku dokonywania przez nią przewozów chłodniczych są bardzo duże. Przede wszystkim musi ona być wyposażona w specjalistyczne pojazdy, zapewniające odpowiednio wysoki standard transportu chłodniczego. Chłodnie przewozowe muszą być dostosowane do transportu różnych produktów, o wielorakich wymaganiach. Z tego względu pojazdy chłodnicze różnią się znacznie wysokością utrzymywanej w nich temperatury oraz budową konstrukcyjną. W zakresie termiki dzielą się na trzy klasy, określone symbolami A, B i C, gdzie A zapewnia poziom temperatury 0°C, B -10°C i C  -20°C. Pod kątem konstrukcyjnym pojazdów chłodniczych wyróżnia się takie, jak: doppelstock, chłodnia wielogrodziowa i izoterma. W pojazdach chłodniczych musi zamontowany być termograf, pozwalajający na kontrolę poziomu temperatury w trakcie całego cyklu przewozowego.

Bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego stanu pojazdów. Muszą one posiadać tzw. paszport sanitarny, potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych norm higieniczno-sanitarnych. Ponadto pojazdy te podlegają uproszczonym, oraz pełnym kontrolom w okresach co 3 i 6 lat, co warunkuje nadanie im odpowiedniego dokumentu – świadectwa ATP. Również wobec kierowców zatrudnionych w transporcie chłodniczym stawiane są wysokie wymagania. Muszą oni posiadać duże doświadczenie, odpowiednio wysokie kwalifikacje i dysponować aktualnymi badaniami oraz zaświadczeniem lekarza o przydatności do zawodu. Firma spedycyjna zajmująca się przewozem chłodniczym musi również posiadać polisę ubezpieczeniową, chroniącą przewożone towary.

Jakie przepisy regulują transport chłodniczy?

Podstawę prawną transportu chłodniczego stanowi ustawa o transporcie drogowym, oraz międzynarodowa umowa ATP. Umowa ATP określa wszelkie normy, jakim musi podlegać przewóz produktów w warunkach chłodniczych. Dyktuje, jakie dopuszczalne temperatury mogą wystąpić na każdym etapie cyklu przewozowego, tzn. przy załadunku, w trakcie przewozu i przy rozładunku. Podaje rodzaje urządzeń pomiarowych i metody przeprowadzania pomiarów, określa warunki i tryb kontroli, oraz normy wymagane dla pojazdów chłodniczych. Postanowienia umowy mają zastosowanie w przewozach lądowych lub morskich poprzedzonych przewozem lądowym.

Decydując się na firmę spedycyjną do przewozów chłodniczych, warto zapoznać się szczegółowo z jej ofertą. Wybór tej najbardziej profesjonalnej, dysponującej dużym zasobem wiedzy i doświadczenia, pozwoli na szybkie i pozbawione strat dowiezienie towarów.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *