Type to search

Odprowadzanie deszczówki – czy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

Firma

Chociaż wydawać by się mogło, że odprowadzanie deszczówki z terenów przedsiębiorstwa to nic skomplikowane, jest uregulowane prawnie i może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kiedy jest ono konieczne, a kiedy nie? O czym przedsiębiorca powinien pamiętać?

Odprowadzanie deszczówki – kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

 Deszczówka to woda opadowa charakteryzująca się wysoką zawartością gazów, takich jak azot, dwutlenek węgla i tlen. Mogą w niej znajdować się także sadze, pyłki roślin, sole mineralne, a nawet mikroorganizmy. Jej skład jest uzależniony przede wszystkim od jakości powietrza, które panuje podczas opadów deszczu, śniegu lub gradu. Choć nie nadaje się ona do picia, można ją wykorzystywać do celów przemysłowych i gospodarczych.

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną zbieranie i magazynowanie deszczówki staje się coraz popularniejsze, także wśród firm. Nie w każdym biznesie woda opadowa może się przydać, stąd też konieczność jej odprowadzania, np. do kanalizacji ogólnospławnej. Czy wymaga to pozwolenia wodnoprawnego? Kiedy jest ono niezbędne?

Zgodnie z art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), wprowadzanie wód opadowych do środowiska może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono konieczne, gdy deszczówkę odprowadza się bezpośrednio do środowiska, np. do rowu melioracyjnego, przy czym wprowadzane wody opadowe muszą zostać zakwalifikowane jako „ścieki”.

Deszczówka staje się ściekami, gdy spełni jednocześnie dwa kryteria:

  • pochodzi z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, np. z miast, lotnisk, portów, dróg, parkingów, baz transportowych oraz terenów przemysłowych, składowych, handlowych i usługowych,
  •  jest ujęta w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, takie jak rury kanalizacyjne, wpusty i korytka odwadniające.

Podsumowując, jeżeli dysponujesz nawierzchnią trwałą, posiadasz wewnętrzny system kanalizacji deszczowej i odprowadzasz wody opadowe bezpośrednio do wód lub do ziemi, Twoje działania można uznać za „szczególne korzystanie z wód” lub „usługę wodną”, co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Za przykład działalności, której dotyczy obowiązek, może posłużyć komis samochodowy, który ma parking o nawierzchni trwałej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki nie jest wymagane?

 Deszczówka może być odprowadzana także bez konieczności ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Kiedy nie jest ono wymagane? Jeśli wody opadowe z terenu przedsiębiorstwa są odprowadzane:

  • do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej
  • do zbiornika bezodpływowego (np. przeciwpożarowego), w efekcie deszczówka nie jest bezpośrednio wprowadzana do środowiska,
  • z dachów (powierzchnia dachu nie jest kwalifikowana jako „trwała nawierzchnia” – w efekcie deszczówki nie można uznać za „ściek”),
  • z perforowanych płyt betonowych (są to elementy nieszczelne, które nie mogą zostać uznane za „trwałą nawierzchnię”)
  • spływem powierzchniowym (wówczas nie ma mowy o systemie kanalizacyjnym – w efekcie deszczówka nie kwalifikuje się jako „ściek”).

Odprowadzanie deszczówki bezpośrednio do środowiska – obowiązki przedsiębiorcy

 Jeżeli zamierzasz odprowadzać wody opadowe bezpośrednio do środowiska, musisz zadbać o to, aby spełniały one wymagania względem składu chemicznego. W praktyce oznacza to konieczność montażu urządzenia oczyszczającego, np. separatora lub osadnika. Jeśli powierzchnia, z której deszczówka jest odprowadzana, nie przekracza 0,1 ha, jej oczyszczanie nie jest wymagane.

Odprowadzenie deszczówki z terenów przedsiębiorstwa może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli nie wiesz, czy i jakich formalności musisz dopełnić, aby prowadzić działalność zgodnie z prawem, skonsultuj się ze specjalistami ds. ochrony środowiska. Rozwieją oni Twoje wątpliwości, a także zapewnią merytoryczne wsparcie podczas procedury ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *