Type to search

Czy windykacja terenowa jest skuteczna?

Firma

Terenowa windykacja należności jest skutecznym i efektywnym sposobem odzyskiwania środków. Wizyta windykatora terenowego jest korzystna nie tylko z punktu widzenia wierzyciela, który ma możliwość odzyskania swoich wierzytelności, lecz także dłużnika, który ma szansę na ugodowe zakończenie całego sporu.

W jaki sposób przebiega windykacja terenowa?

Na początku należy zlecić firmie windykacyjnej odzyskanie należności. W ramach działań pracownicy mogą podjąć działania w terenie. Istotne jest samo przygotowanie się windykatora do wizyty u dłużnika. Specjalista powinien otrzymać jak najwięcej informacji od samego wierzyciela, zarówno o dłużniku, jak i o zadłużeniu.

Wizyty windykatorów terenowych są skuteczniejsze niż zwykłe telefony oraz monity w formie listów. Bezpośrednie spotkanie z profesjonalistą terenowym często skutkuje nawiązaniem współpracy dłużnika z wierzycielem, która kończy się decyzją o spłacie całości zadłużenia. Spowodowane jest to przede wszystkim strachem przed utratą wizerunku w oczach najbliższych współpracowników, klientów czy też sąsiadów. Wizyta windykatora, który doskonale ocenia kondycję finansową dłużnika oraz jego przedsiębiorstwa, jest silnym motywatorem dla dłużnika do spłaty należności.

Powodem wizyt w siedzibie dłużnika jest najczęściej rozmowa na temat warunków spłaty zadłużenia. Komunikacja na odległość i elektroniczna wymiana maili powoduje, że dłużnik przesuwa termin spłaty bądź zupełnie ignoruje wierzyciela. Negocjacje oraz profesjonalna wiedza windykatorów w zakresie komunikacji sprawiają, że dłużnik zmienia swoją postawę i chętniej podejmuje współpracę.

Kto zajmuje się windykacją terenową oraz jakie są jej efekty?

Windykatorzy terenowi posiadają specjalistyczną wiedzę merytoryczną oraz umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, a wszystko to odbywa się w granicach poszanowania kodeksu etyki w zakresie branży windykacyjnej.

Negocjacje z windykatorem kończą się zazwyczaj ugodą zawartą z dłużnikiem bądź uznaniem przez niego swojego długu. Jest to istotne z punktu widzenia dalszych kroków windykacyjnych, w szczególności windykacji sądowej, a następnie działań egzekucyjnych. Windykator skutecznie ocenia sytuację majątkową dłużnika, a także uświadamia konsekwencje niespłacenia zobowiązania.

Wizyty terenowe są coraz powszechniejszą usługą. Nawet prywatni wierzyciele sięgają po skuteczną pomoc firm zajmujących się windykacją terenową, gdyż mają świadomość efektywnego działania oraz oszczędności czasu. Bezpośredni kontakt windykatora z dłużnikiem stanowi dodatkowy czynnik motywacyjny. Często pozwala na uzyskanie porozumienia i osiągnięcie zadowalającego dla obu stron porozumienia. Usługa jest też korzystna z punktu widzenia wierzyciela. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest usługa windykacji za prowizję.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *