Type to search

Instalacje wody pitnej – dlaczego używa się do nich rur polietylenowych?

Dom

Wysokiej gęstości rury polietylenowe (ang. High Density Polyethylene Pipe, HDPE) to termoplastyczne przewody wykonane z materiału wyróżniającego się szczególną jakością, który może być przetopiony, a następnie powtórnie sformowany. Tego typu tworzywo, poza doskonałą mechaniczną specyfikacją, tj. bardzo wysoką wytrzymałością, znaczną twardością oraz zaskakującą elastycznością, charakteryzuje się również wyjątkową wytrzymałością względem chemicznych oraz środowiskowych naprężeń przyczyniających się do powstania pęknięć oraz rys.
Pomimo swojego względnie krótkiego funkcjonowania w hydraulice w porównaniu do takich materiałów jak stopy żelaza, beton czy polichlorek winylu, HDPE jest dzisiaj bardzo cenionym i chętnie wybieranym budulcem wszelkich systemów rurowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wody pitnej.

Wysoka odporność na korozję

Korozja chemiczna, szacowana dzisiaj jako najkosztowniejszy problem związany z użytkowaniem metalowych rur, zazwyczaj występuje zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie przewodu, znacznie zmniejszając efektywność jego przepływu oraz przyczyniając się do wystąpienia licznych zanieczyszczeń. W rezultacie systemy miejskie zmuszone są do wykorzystywania drogich ochronnych instalacji katodowych, plastycznych osłon lub tulei okrywających nieznacznie przedłużających żywotność zainfekowanej rdzą rury.
W przypadku systemu bazującego na rurach HDPE żaden element przewodowy nie koroduje, nie gnije ani nie rdzewieje ze względu na bardzo wysoką odporność materiału wobec rozrostu niepożądanych mikroorganizmów. W rezultacie instalacja polietylenowa zapewnia długotrwałość użytkowania oraz znaczną oszczędność długoterminowych kosztów.

Zaskakująca giętkość

Rury HDPE są elastyczne i sprężyste, dzięki czemu charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na tzw. zmęczenie materiałowe, czyli przerwanie ciągłości struktury pod wpływem niejednorodnych przesunięć. W przeciwieństwie do innych rur plastikowych, HDPE jest zaprojektowany w taki sposób, aby przeciwdziałać zarówno przypadkowym, jak i nawracającym przypływom wodnym, które są częstą przyczyną zniszczeń instalacji rurowych.

Gwarancja szczelności

Połączenia międzyprzewodowe w przypadku rur metalowych posiadają mechaniczny charakter, przez co narażone są na znaczną utratę wody poprzez przeciekanie. Przewody polietylenowe łączone są ze sobą poprzez zgrzewanie, dzięki czemu tworzą ciągły nieprzerywalny system wodonośny.

Instalacja bezwykopowa

Standardowe systemy rurowe są montowane w sposób otwarty, tj. poprzez stosowanie wykopów. Tego typu instalacja może znacznie przyczynić się do niekomfortowych sytuacji zatrzymujących ruch drogowy lub zakłócających przepływy środowiskowe. Montaż systemu HDPE, dzięki wysokiej elastyczności oznacza możliwość wykorzystania instalacji nieinwazyjnej, wykorzystującej stosowanie odwiertów, w znacznym stopniu minimalizując dezorganizację publiczną oraz ingerencję środowiskową.

Decydując się na stworzenie instalacji wodnej wykorzystującej rury polietylenowe, możesz zapewnić sobie oraz innym użytkownikom system oparty na najlepszym dostępnym dzisiaj materiale budulcowym, przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego w twoim otoczeniu oraz zaoszczędzić znaczną ilość funduszy, mając gwarancję, że decyzja przez ciebie podjęta zapewni ci komfort oraz stały dostęp pitnej wody przez minimum 50 lat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *