Type to search

Przeniesienie hipoteki – jakich formalności należy dopełnić?

Zakupy i biznes

Biorąc kredyt hipoteczny, liczymy się z tym, ze jest to obciążenie na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt najbliższych lat. Jednak sytuacje w życiu są różne i zdarza się, że musimy się przeprowadzić, ponieważ zmieniamy pracę, nasza sytuacja losowa nagle gwałtownie się zmienia bądź zwyczajnie przestaje nam odpowiadać kupiona przez nas nieruchomość. Może zdarzyć się również sytuacja, że otrzymamy w spadku dom lub mieszkanie. Co zrobić wtedy z obciążoną hipoteką? Postaram się w tym artykule rozwiać wszelkie wątpliwości, a także wskazać jakie obowiązki ciążą na nas w takiej sytuacji.

W jaki sposób przenieść hipotekę i jakie warunki należy spełnić? 

Żeby przenieść hipotekę na inną nieruchomość, należy zwrócić się z wnioskiem do banku, w którym mamy kredyt. Najlepiej zrobić to pisemnie w oddziale banku.  Bank będzie od nas wymagał potwierdzenia zakupu lub otrzymania nowej nieruchomości oraz wyciągu z księgi wieczystej. Potwierdzeniem chęci nabycia nowej nieruchomości będzie umowa przedwstępna, którą sporządzimy w kancelarii notarialnej

Niektóre banki żądają również oszacowania wartości nowej nieruchomości. Jeżeli spełnimy wszystkie wskazane we wniosku kryteria, bank dokona na nowo przeliczenia naszej zdolności kredytowej. Po zaakceptowaniu wszystkich wymagań otrzymamy do podpisania aneks umowy kredytowej.

Czy zawsze możliwe jest przeniesienie hipoteki? 

Przeniesienie hipoteki nie jest możliwe w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany właściciela nieruchomości, co oznacza, że właścicielem nowej nieruchomości być ta sama osoba, na którą zaciągnięty był wcześniejszy kredyt.

Również po sprawdzeniu przez bank zdolności kredytowej możemy spotkać się z decyzją odmowną, ponieważ na przestrzeni lat mogły zmienić się nasze dochody lub wydatki albo doszło do opóźnienia w spłacie którejś raty. Również powiększenie się rodziny może wpłynąć na decyzję banku. Najważniejsze jest to, żeby nasza dotychczasowa sytuacja była stabilna.

Aktualnie przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość jest możliwe w większości banków. Jednak zależnie od instytucji musimy liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów, ponieważ cała procedura jest dość skomplikowana. Od tego w jakim banku mamy kredyt zależy również rodzaj wymaganych dokumentów.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość to wygodne rozwiązanie w sytuacji, kiedy chcemy zmienić mieszkanie lub dom obciążone kredytem. Musimy jednak liczyć się z tym, że cała procedura jest skomplikowana, należy dopełnić szeregu formalności, a i tak nasz wniosek może zostać odrzucony przez bank. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, należy udać się do notariusza po wymagane dokumenty.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *