Type to search

Ratownictwo drogowe – jakie sprzęty są niezbędne?

Uncategorized

Wobec mnogości niebezpieczeństw związanych z przemieszczaniem się po wszelkiego rodzaju drogach, prawidłowe udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jest jednym z tematów, w którym każdy uczestnik ruchu powinien być dobrze zorientowany. Grupą która w tym względzie musi wykazać się ponadprzeciętnym profesjonalizmem są ratownicy drogowi, posiadający nie tylko niezbędne kwalifikacje ale także zestaw sprzętu, dostosowanego do wszelkich okoliczności. W niniejszym artykule dokonamy przeglądu najbardziej typowego wyposażenia ratowniczego wraz z metodami zastosowania.

Narzędzia zabezpieczające miejsce wypadku

Właściwie będzie podzielić sprzęt ratownictwa drogowego na dwie zasadnicze grupy: narzędzia zabezpieczające miejsce wypadku oraz wyposażenie służący do udzielenia pomocy poszkodowanym. W grupie pierwszej powinniśmy wyróżnić w pierwszej kolejności osprzęt sygnalizujący miejsce wypadku: jaskrawe światła oraz syreny dźwiękowe, znajdujące się zawsze na wyposażeniu pojazdów ratowniczych.

Szerokie zastosowanie w procesie dotarcia do poszkodowanych mają latarki ze światłem intensywnym, maski filtrujące ew. toksyny i szkodliwe opary, a także narzędzia destrukcji: siekiera, łom lub ostrza tnące stalowe elementy. W związku z powszechnym występowaniem pożaru w rezultacie katastrof drogowych, w akcjach ratowniczych niezbędne bywa wykorzystanie sprzętu gaśniczego; w wydaniu podręcznym są to najczęściej gaśnice proszkowe.

Zabezpieczeniu miejsca wypadku służą kliny samochodowe, unieruchamiające pojazd oraz wyciągarki, przydatne gdy nieodzowna jest potrzeba wydostania pojazdu z trudnodostępnych miejsc,

Niezbędne wyposażenie medyczne

Pośród sprzętów, przeznaczonych do udzielania pomocy poszkodowanym znajdziemy w pierwszej kolejności aparaty udrażniające drogi oddechowe i defibrylatory. Przenoszeniu pacjentów w bezpieczne miejsca służą nosze, a do optymalnego unieruchomienia złamanych kończyn posłużą deski ortopedyczne. W medycznym inwentarzu znaleźć się również powinny bandaże, opatrunki, środki odkażające i rękawiczki do jednorazowego użycia. W celu zapewniania indywidualnej ochrony (tak poszkodowanych, jak ratowników) wykorzystuje się kaski ochronne.

Środkami uzupełniającymi wyposażenie każdej akcji ratowniczej są także podstawowe narzędzia komunikacyjne, w tym krótkofalówki, pozwalające zachować orientację w sytuacji i koordynować działania zespołu ratowniczego.

Podsumowując ten poglądowy wypis sprzętu warto zaapelować, by każdy z uczestników ruchu drogowego (niekoniecznie ratownik) zadbał o należyte uzupełnianie wyposażenia ratowniczego w swoim indywidualnym zakresie. Niejednokrotnie może to usprawnić akcję pomocy drogowej, a nawet przyczynić się do uratowania życia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *