Type to search

Mowa pogrzebowa – ostateczne pożegnanie ze zmarłym

Uncategorized

Mowa pogrzebowa pełni istotną rolę w całej ceremonii i warto ją wygłosić, ponieważ podkreśla ona charakter tej uroczystości, a także jest osobistym wyznaniem rodziny do zebranych i opłakujących zmarłego krewnych, przyjaciół, znajomych oraz osób, które były w bliskiej relacji z osobą zmarłą.

Czym jest laudacja pogrzebowa?

Laudacja rządzi się pewnymi prawami,  których należy bezwzględnie przestrzegać. Jest to mowa pochwalna wygłaszana na cześć osoby zmarłej. Można poprosić osoby zawodowo zajmujące się pisaniem mów pogrzebowych o stworzenie tego typu treści, szczególnie, gdy bliscy osoby zmarłej nie mają talentu pisarskiego i oratorskiego lub też są pogrążeni w żalu, smutku i żałobie, i nie starcza im czasu na dopełnienie tego rodzaju formalności.

W trakcie wygłaszania laudacji na uroczystości żałobnej należy skupić się przede wszystkim na osobie zmarłej. W przypadku, gdy umiera człowiek czynny zawodowo, warto jest nawiązać do jego działalności, aktualnych dokonań czy też koligacji zawodowych i planów, które miał zamiar przedsięwziąć. Jeśli umiera osoba starsza, która nie była już aktywna zawodowo, należy odnieść się do całokształtu jej biografii, wspomnieć o istotnych elementach jej życia, a także podkreślić istotne informacje z jej życia. W czasie wygłaszania mowy pogrzebowej warto jest także odnieść się do tego, w jaki sposób osoba zmarła podchodziła do życia oraz w jaki sposób osoba odeszła z tego świata. Jeśli jest to śmierć niespodziewana i tragiczna należy wspomnieć o tym, że życie zmarłego zakończyło się zbyt szybko, odszedł on z tego świata w sposób nieprzewidziany, co dodatkowo potęguje uczucie bólu i smutku osób zebranych na uroczystości pogrzebowej.

Podział na części

Laudacja to typowe przemówienie w czasie pogrzebu, które powinno zawierać kilka bardzo ważnych części. Przede wszystkim należy podzielić ją na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie będące podsumowaniem całej przemowy. Mowa pogrzebowa standardowo może być wygłaszana przez osoby znające zmarłego, może być to rodzic, dziecko, współmałżonek, krewny, przyjaciel, przyjaciółka czy rodzeństwo, a także towarzysz życia. Mowę pogrzebową może przejąć na siebie również współpracownik, dobry sąsiad czy towarzysz podróży. Jeśli rodzina nie czuję się na siłach, aby wygłosić tego typu przemówienie, funkcję tę może pełnić bardzo dobry znajomy zmarłego, który uczęszczał z nim do szkoły czy też podzielał z nim pewnego rodzaju pasje lub zainteresowania.

Przygotowując się do mowy pogrzebowej, wygłoszonej przez najbliższych osoby zmarłej, należy przemyśleć jej formę i posiłkować się skryptem w czasie wystąpienia. Należy przede wszystkim stworzyć formę swobodnej zadumy nad życiem osoby zmarłej oraz wywołać uczucie żalu z powodu jej odejścia.

Akcenty indywidualne w laudacji

Mowa pogrzebowa może zawierać akcenty humorystyczne, jeśli nie są one stworzone w sposób bezmyślny lub też całkowicie przypadkowy. Kolejnym ważnym aspektem jest to, aby laudacja nie była zbyt długa i monotonna. Nie chodzi tutaj, aby stworzyć elaborat na kilkanaście stron A4, ponieważ mowa pogrzebowa powinna być treściwa, konkretna oraz skierowana do zebranych żałobników.

W trakcie wygłaszania laudacji należy nadać jej odpowiedni ton. Powinna być ona wygłaszana głosem spokojnym, opanowanym, bez zbędnych przerywników. Laudacja powinna rozpocząć się od wprowadzenia żałobników w nastrój zadumy i refleksji. Można w trakcie jej wygłaszania posiłkować się utworami literackimi, ale ich dobór i rodzaj powinno się skonsultować z osobą, która tworzyła już tego typu mowy pogrzebowe, bądź też jest specjalistą w tej dziedzinie. Nie warto jest cytować bardzo długich fragmentów z literatury czy utworów poetyckich, ponieważ rozbijają one formę wypowiedzi i powodują niepotrzebne zamieszanie. Można przedstawić sylwetkę osoby zmarłej, podkreślać tylko jej pozytywne aspekty oraz przywoływać wspomnienia, które są powszechnie znane i kojarzą się wyłącznie z osobą zmarłą.

W trakcie laudacji pomija się traumatyczne wydarzenia, które doświadczyła osoba zmarła, a podkreśla się jej osobowość, charakter, indywidualność a także dokonania, które są przypisane zmarłemu.  Laudacja może być osobistym pożegnaniem rodziny i formą podziękowania dla żałobników.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *