Type to search

Jak często przeprowadzać przegląd sprężarki powietrza?

Technologie

Żywotność sprężarki w dużej mierze zależy od regularnych przeglądów technicznych. Czynności związane z konserwacją sprzętu można wykonać samemu. Na co zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć drogich napraw i zapewnić optymalną pracę urządzenia?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas przeglądów technicznych

Zgodnie z zaleceniami większości producentów sprężarki śrubowe powinny podlegać regularnym, prewencyjnym przeglądom w ściśle określonych przedziałach czasowych: codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zawsze należy pamiętać o tym, że wszelkie czynności serwisowe mogą być przeprowadzone po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie elementy kompresora nie znajduj się pod napięciem. Jeśli urządzenie jest nagrzane, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odczekać, aż temperatura spadnie. Bezpieczny przegląd może odbywać się przy temperaturze nie wyższej niż 50 stopni Celsjusza. Należy również zapoznać się z pozostałymi wymogami bezpieczeństwa umieszczonymi w instrukcji obsługi przez producenta.

Codzienne przeglądy

Do codziennych zadań użytkownika sprężarki zalicza się sprawdzenie wyświetlacza sterownika, który informuje o wykrytych nieprawidłowościach. Tam również można odnaleźć informacje o terminie najbliższego przeglądu serwisowego. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy także wsłuchać się w brzmienie silnika. Wszelkie niepokojące dźwięki powinny skłonić do wyłączenia maszyny i przeprowadzenia bardziej szczegółowego przeglądu. Dobrze jest zapisywać wszystkie podejmowane działania oraz odstępstwa od norm w książce serwisowej.

Cotygodniowe czynności kontrolne

Sprężarki śrubowe wymagają cotygodniowych przeglądów maty filtracyjnej. Jest to element umieszczony na obudowie urządzenia, który ochrania pozostałe części przed zanieczyszczeniami. Jeśli mata filtracyjna jest zapchana, podzespoły elektryczne nie są należycie chronione i może dojść do poważnej awarii. W takim przypadku należy ją oczyścić lub wymienić na nową. Czyszczenie maty polega na wytrzepaniu grubszych zanieczyszczeń i pozbyciu się drobniejszych przy użyciu sprężonego powietrza. Raz w tygodniu zaleca się również sprawdzenie spustów kondensatu. Wszelkie ciągi powietrzne muszą być czyste, aby zapewnić prawidłową pracę silnika i nie dopuścić do jego przegrzania. Kompresory powietrza bez odpowiedniego chłodzenia zużywają zdecydowanie więcej energii.

Serwis miesięczny

Producenci sprężarek olejowych zalecają, aby raz w miesiącu sprawdzać poziom oleju. Niewystarczające ilości tej substancji prowadzą do wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia, co może prowadzić do jego przegrzania.  Kompresory powietrza z przekładnią pasową powinny również być kontrolowane pod względem stopnia naciągu pasów. Te czynności należy wykonywać co 500 godzin pracy urządzenia. Brak odpowiedniego naciągu prowadzi do spadania pasów w trakcie używania sprężarki i szybszego zużywania się łożysk.

Smarowanie raz do roku

Przyjmuje się, że raz do roku lub co 3000 godzin pracy sprężarki należy przeprowadzić smarowanie silnika. Wszystko zależy jednak od prędkości obrotowej silnika i ilości przepracowanych godzin. Takie zalecenia zawsze znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego modelu sprężarki. Niektóre urządzenia zostały wyposażone w automatyczne smarownice. Dostarczają one określoną ilość smaru w danym czasie, aby zapewnić optymalne smarowanie.

Regularne przeglądy serwisowe sprężarki wpłyną na efektywność jej pracy, bezpieczeństwo użytkowania oraz zminimalizują koszty związane z eksploatacją i ewentualnymi naprawami.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *