Type to search

Choroby przyzębia a implanty – czy możliwe jest leczenie implantologiczne?

Medycyna i zdrowie

Implantologia to aktualnie najszybciej i najskuteczniej rozwijająca się dziedzina stomatologii. Nowe technologie, produkty, a przede wszystkim oczekiwania pacjentów co do efektów zabiegu – i to zarówno protetycznych, jak i kosmetycznych – wymagają od lekarza stomatologa ustawicznego kształcenia. Wszczepienie implantu, aby zakończyło się sukcesem, wymaga dodatkowych zabiegów, takich jak odbudowa kości czy odbudowa tkanek miękkich, czasem leczenia ortodontycznego.

Prowadząc praktykę implantologiczną, należy mieć opanowane niezbędne techniki leczenia tkanek miękkich, tak by móc odpowiednio przygotować je do aplikacji implantu. Lekarz, weryfikując pacjenta do zabiegu implantologicznego, kwalifikuje go na podstawie stanu tkanek miękkich, na który wpływa ruchomość błony śluzowej, jej koloru i grubości, a także związanych z tkankami miękkimi schorzeń, takich jak owrzodzenia, blizny. Ważna jest również kontrola stanu uzębienia, ewentualnych ruchomości, próchnicy, płytki nazębnej czy kamienia. Przed przystąpieniem do zabiegu i implantologicznego konieczne będzie również określenie pozycji zębów, ich nachylenia, stłoczenia, czy przesunięcia.

Szkolenie dla stomatologów w zakresie gospodarowania tkankami miękkimi

Zaawansowane szkolenie w kierunku gospodarowania tkankami miękkimi, jakie oferuje Dental Skills Institute to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej na każdym etapie leczenia stomatologicznego i implantologicznego. Światowej sławy specjalista Prof. Dr. Marcela Wainwrighta poprowadzi szkolenie pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”.

Szkolenie polegać będzie na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. To szkolenie periodontologiczne to absolutna baza do dalszego rozwoju, dedykowane jest w szczególności lekarzom rozpoczynającym pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Z tego szkolenia w stomatologii zaawansowanej, skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

Dwudniowe warsztaty rozpoczną się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjenta oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

Kolejnym punktem szkolenia będzie augmentacja tkanek twardych i składające się na nią metoda „socket preservation”, technika „bone shield” czy technika rozszczepienia wyrostka. Profesor Wainwright wprowadzi uczestników również w świat tkanek miękkich wokół implantów i augmentację tkanek miękkich, omawiając m.in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (inaczej płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technikę „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technikę tunelowa oraz pokrywane recesji.

Przećwiczenie wszystkich omawianych procedur na preparatach zwierzęcych i modelach fantomowych powoli na jeszcze lepsze przełożenie teorii na praktykę. Dzięki temu zaawansowanemu szkoleniu z periodontologii każdy jego uczestnik będzie doskonale przygotowany do radzenia sobie w przyszłości z chorobami przyzębia u swoich pacjentów. Najnowsze metody augmentacji tkanek miękkich, bogate doświadczenie światowej sławy klinicysty, którym dzieli się podczas szkolenia, to gwarancja dla lekarzy biorących udział w szkoleniu, że ich pacjenci z chorobami przyzębia, którzy jeszcze do niedawna mogli pomarzyć tylko o posiadaniu implantów, będą cieszyć się pięknym uśmiechem, korzystając z ich usług. Stąd udział w tego typu szkoleniu dla dentystów to inwestycja, która latami będzie procentowała.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *