Type to search

Zabezpieczenie słuchu osób pracujących w dużym hałasie

Firma

Słuch to bardzo delikatny narząd. Niezwykle ważne jest więc odpowiednie o niego zadbanie, zwłaszcza w warunkach nadmiernego hałasu. Często nie ma możliwości jego uniknięcia, gdyż stykamy się z nim w codziennej pracy zawodowej. Dlatego zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni zadbać o zabezpieczenie słuchu. Wprawdzie obowiązek ten leży po stronie pracodawcy, jednak pracownik również powinien wykazywać troskę o swoje zdrowie. W tym artykule podpowiemy więc co zrobić, by skutecznie chronić swój słuch.

Zagrożenia dla narządu słuchu

Hałas zagrażający narządowi słuchu może mieć różne pochodzenia, a i jego natężenie bywa różne. Profilaktyczna ochrona przed każdym hałasem jest najlepszym rozwiązaniem. Możliwości zabezpieczenia słuchu są bardzo różne, również tak dyskretne, że niemal niezauważalne. Przede wszystkim jednak środki ochrony osobistej słuchu powinny być dopasowane do potrzeb pracownika i warunków panujących w miejscu pracy.

Hałas jest najczęściej występującym w miejscu pracy czynnikiem ryzyka dla zdrowia pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zagrożenie hałasem jest największe w przetwórstwie przemysłowym. W dalszej kolejności wysokie lokaty zajmują następujące branże: górnictwo i wydobywanie, budownictwo, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Zagrożenie hałasem, choć dotyczy mniejszej grupy pracowników, jest realne i wciąż niemałe również w takich branżach, jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, dostawa wody i gospodarowanie ściekami, informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, administrowanie i działalność wspierająca, edukacja, a także podstawowa działalność usługowa.

Wpływ hałasu na organizm człowieka

Hałas, zwłaszcza długotrwały, ma bardzo negatywny wpływ na cały organizm człowieka. Wbrew pozorom nie dotyczy to jedynie pogorszenia słuchu czy jego zupełnej utraty. Konsekwencje długotrwałej ekspozycji na hałas mogą być znacznie gorsze. Należy pamiętać, że skutki narażenia na hałas to także pogorszenie pracy mózgu, zmniejszona koncentracja i gorszy nastrój, obniżenie odporności i zaburzenia równowagi. Wynika to z tego, że hałas ma bardzo silny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, a tym samym naraża go na nieprawidłowe funkcjonowanie. Oprócz tego liczne badania naukowe udowodniły, że długotrwała ekspozycja na hałas może skutkować również depresją, a ta pociąga za sobą kłopoty ze snem, gorsze samopoczucie, kłopoty z koncentracją, ogólną nerwowość.

Dopuszczalne normy hałasu

W przepisach określono dopuszczalne normy hałasu na stanowisku pracy. Zgodnie z nimi, maksymalne dopuszczalne natężenie hałasu dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosi 85 dB. Uznaje się, że narażenie na hałas powyżej 80 dB tak, aby nie skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu, jest możliwe przy stosowaniu odpowiednich przerw w pracy. Natomiast praca w hałasie o natężeniu 95-100 dB nie może dziennie przekraczać 40-100 minut. Oprócz tego praca w hałasie do 110 dB nie powinna przekraczać 10 minut dziennie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto pamiętać, że wszelkie wymagania dotyczące hałasu i pomiarów jego natężenia zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz w normie PN-N-01307:1994P Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

Sposoby ochrony przed hałasem

Sklepy z asortymentem BHP oferują szeroką gamę produktów, które skutecznie ochronią pracowników przed negatywnym wpływem hałasu. Dzielą się one na dwie nadrzędne grupy, tj.: nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe. Do grupy nauszników przeciwhałasowych zaliczane są nauszniki tradycyjne ze sprężyną dociskową umieszczoną na szczycie głowy, nauszniki nahełmowe z regulacją długości, nauszniki tradycyjne do mocowania pod brodą lub na karku, nauszniki aktywne, zapewniające szybkie tłumienie dźwięków impulsowych z możliwością regulacji stopnia tłumienia oraz nauszniki aktywne z radiotelefonem. Natomiast do grupy wkładek przeciwhałasowych zalicza się zatyczki jednorazowe wykonane z pianki poliuretanowej, zatyczki wielorazowe wykluczające uciążliwy ucisk na ucho, zatyczki wielorazowe z pianki poliuretanowej ze składanym pałąkiem, a także wkładki ze sprężyną dociskową.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *