Type to search

Wywiad gospodarczy – dlaczego jest niezbędny do efektywnego prowadzenia biznesu?

Firma

Wraz z rozpoczęciem nowego roku wiele osób planuje wystartować z działalnością gospodarczą. Jest to trafiony termin, o ile przeprowadzone zostały niezbędne działania i analizy mające na celu zminimalizowanie ryzyka i podniesienie szans na sukces. W tym celu warto przeprowadzić gruntowny wywiad gospodarczy.

Wywiad gospodarczy – co to takiego?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy przeprowadzić gruntowną analizę rynku w oparciu o dostępne narzędzia – dla przyszłych sprzedawców będzie to profesjonalny program pokazujący szczegółowe statystyki portali aukcyjnych. Oprócz tego warto przeprowadzić wywiad gospodarczy, który również pomoże zoptymalizować działania zmierzające do odniesienia sukcesu przez nową firmę. Są to działania polegające na gruntownym przebadaniu określonego obszaru rynku, w tym śledzenie posunięć konkurencji, sprawdzenie przyszłych kontrahentów oraz realna ocena ryzyka inwestycyjnego. Prowadzą do tego profesjonalne czynności wywiadowcze takie jak monitoring przetargów, dane kontrahentów, pracowników oraz partnerów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem banku, księgowości i administracji budynku. Bardzo ważnym elementem jest wywiad środowiskowy, dzięki któremu można dokładnie zbadać społeczny odbiór firmy oraz wysłuchać opinii na jej temat. W szczególnych przypadkach wywiad gospodarczy obejmuje również powiązania kapitałowe i ewentualne kolizje z prawem oraz powiązania ze światem przestępczym. Te wszystkie działania składają się na kompleksowy wywiad środowiskowy i – jeśli mają przynieść oczekiwany skutek – nie powinny być prowadzone na własną rękę. Każdy świadomy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że są to działania wymagające wyższych kompetencji.

Wywiad gospodarczy – co daje przedsiębiorcom?

Oczywiście, nie każda czynność prowadzona w ramach wywiadu gospodarczego będzie użyteczna dla przedsiębiorców. Wywiad gospodarczy w biznesie przynosi korzyści szczególnie w takich obszarach jak monitorowanie konkurencji i ocena ryzyka inwestycyjnego. Sam wywiad środowiskowy oraz intuicja to zbyt mało, aby prawidłowo ocenić konkurencję. Potrzebne tu są bardzo dokładne dane pozyskiwane chociażby w celach analizy własnych wyników. Warto przeprowadzić taką procedurę w razie uzasadnionych podejrzeń dotyczących nieuczciwości konkurencji. W ten sposób można zweryfikować również potencjalnych kontrahentów – przed rozpoczęciem współpracy warto sprawdzić informacje w Krajowym Rejestrze Dłużników, który pomoże ocenić ich wiarygodność i przede wszystkim wypłacalność. Z raportów wynika, że tylko w II kwartale 2014 roku KRD otrzymał ponad 5 milionów zapytań o wiarygodność przedsiębiorstw i konsumentów. Te wszystkie działania pomogą jak najdokładniej opisać środowisko, w którym działalność gospodarcza jest lub ma być prowadzona. Wywiad środowiskowy będzie dobrym posunięciem również przed dokonaniem większej inwestycji, ponieważ pomoże możliwie najdokładniej ocenić rozmiar ryzyka. Duża liczba przeprowadzanych wywiadów o różnym stopniu szczegółowości dowodzi przede wszystkim, że biznes jest obszarem, gdzie nic nie powinno odbywać się w oparciu wyłącznie o naszą intuicję.

Najlepiej zlecić profesjonaliście!

Specyfika działań oraz ich szczegółowość świadczą o tym, że wywiady gospodarcze powinny być prowadzone profesjonalnie w każdym calu. Dlatego warto zlecić je firmom zajmującym się kompleksowymi usługami w zakresie wywiadu gospodarczego lub firmie windykacyjnej która oferuje również tego typu usługi. Firmy te świadczą usługi na terenie całego świata, dzięki czemu prościej im chociażby wykryć aktywa ukryte w rajach podatkowych. W kompleksowych usługach można liczyć na szczegółowe sprawdzenie przyszłych partnerów biznesowych oraz ocenić ryzyko podjęcia z nimi współpracy. Weryfikacja kontrahentów jest prowadzona z zachowaniem zasad dyskrecji. Zagrożenia dla inwestycji są szybko identyfikowane, co pomaga mniej doświadczonym przedsiębiorcom uniknąć znacznych strat finansowych. Profesjonalna agencja sprawnie przeprowadzi śledztwa gospodarcze, uwzględniając wszystkie konieczne procedury.

Inspirowane: Straetus.pl – windykacja Warszawa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *