Type to search

Wentylacja – niezbędny element sprężarkowni

Firma

Każda sprężarkownia powinna posiadać odpowiedni system wentylacji. Bez niego niemożliwe jest jej odpowiednie funkcjonowanie. Brak wentylacji może spowodować poważne przegrzanie kompresora, co grozi jego awarią i wstrzymaniem wszelkich prac.

Każda sprawnie działająca sprężarkownia posiada stację, w której generowane jest sprężone powietrze. W miejscu tym znajduje się rozbudowany park maszynowy, który zasadza się na obecności wielu urządzeń mechanicznych posiadających wbudowane w swoją konstrukcję, silniki elektryczne o dużej mocy. Ich działanie naturalnie wiąże się z wytwarzaniem ogromnych ilości ciepła, które jest wyraźnie odczuwane. Wysoka temperatura ma przemożny wpływ na sprawne funkcjonowanie wszystkich sprzętów, jakie znajdują się w sprężarkowni i jej obrębie. Temperatura, która przekracza dopuszczalna normę, wpływa ujemnie na park maszynowy i może spowodować jego awarię.

Dobry system wentylacji zapewnia bezawaryjną pracę urządzeń

Każde pomieszczenie, w którym znajduje się czynnie działająca sprężarka, powinno odznaczać się odpowiednimi parametrami oraz optymalnie dopasowanym wyposażeniem. Nie warto wstawiać kompresora tam, gdzie zamontowanie systemu wentylacji będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe. Odpowiednia wentylacja oraz chłodzenie pomieszczeń, w których pracują sprężarki, jest koniecznością. Bez tego typu systemu, narażamy się na poważne problemy.

Sprawnie działający system wentylacji, powinien pracować cicho i wydajnie. Jego zadaniem jest systematyczne odprowadzanie nagromadzonego ciepła na zewnątrz. Do głównych powodów, dla których warto montować systemy wentylacji w tego typu pomieszczeniach, należy m.in.:

  • zadbanie o higienę powietrza;
  • potrzeba dostarczenia świeżego powietrza z zewnątrz, które będzie wykorzystywane podczas pracy kompresora;
  • obowiązek odprowadzenia nadmiaru  wilgoci, zanieczyszczeń i kurzu, który znajduje się w ogrzanym powietrzu krążącym wewnątrz sprężarkowni;
  • konieczność systematycznego usuwania nagromadzonych ilości ciepła, które przekraczają dopuszczalne normy.

Ogrzane powietrze to problem, którego pod żadnym pozorem nie należy bagatelizować. Posiada ono bardzo negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie sprężarki. Przyjęto, że optymalna temperatura dla sprężarki, która pozwala jej na efektywną pracę, oscyluje w granicach maksymalnie do 40-45o Celsjusza. Każdorazowe jej podwyższenie grozi przegrzaniem się urządzenia, które w efekcie może ulec awarii.

Przyczyny wysokiego poziomu zysków cieplnych w sprężarkowniach

Powstawanie zbyt wysokich zysków cieplnych wewnątrz pomieszczenia wynika z faktu, iż niemal 100% energii, która dostarczana jest do sprężarki, ulega przemianie w ciepło. Ponadto czynnikiem generującym wysoką temperaturę w sprężarkowni są także warunki atmosferyczne, które wynikają z aktualnej pory roku. Wiadomym jest, że w okresie letnim, w czasie fali upałów, temperatura wewnątrz pomieszczenia ulega dodatkowemu wzrostowi. Do tego dochodzi także ciepło, które wytwarza się podczas pracy kompresora.

Nałożenie się na siebie kilku czynników powoduje, iż w pomieszczeniu temperatura zaczyna przekraczać dopuszczalną normę. Bez zastosowania odpowiedniego i skutecznego systemu wentylacji żadne urządzenie, nawet te najlepiej zabezpieczone, nie byłoby w stanie działać sprawnie.

Dwie metody wentylacji – grawitacyjna i mechaniczna

Przyjmuje się, że w takich pomieszczeniach, jak sprężarkownie, można zastosować dwie metody wentylacji – grawitacyjną oraz mechaniczną. Pierwsza z nich jest znacznie mniej popularna, ponieważ może nie być w pełni efektywna i nie spełniać swojego zadania. W rezultacie może to generować zbyt wysoki poziom temperatury w pomieszczeniu.

Wentylacja mechaniczna jest bardziej wydajna i pozwala na odprowadzenie odpowiedniej ilości ciepła na zewnątrz sprężarkowni. Niektórzy właściciele tego typu pomieszczeń montują także systemy odzysku ciepła. To rewelacyjna metoda, która pozwala na ponowne wykorzystanie odprowadzonej na zewnątrz energii cieplnej do zasilania parku maszynowego czy posiadanych urządzeń. To rozwiązania ekologiczne i bardzo nowoczesne. System odzysku ciepła sprawdza się w systemach grzewczych lub też w dalszych procesach technologicznych.

Zastosowanie sprawnego systemu wentylacji w sprężarkowniach to wymóg, który gwarantuje bezawaryjnie działania kompresora. Przegrzanie tego typu sprzętu może być przyczyną jego awarii i zatrzymania procesu produkcyjnego. Metodą na efektywne działanie sprężarki jest systematycznie odprowadzanie energii cieplnej na zewnątrz pomieszczenia, w którym się ona znajduje.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *