Type to search

Odzież ochronna – rodzaje i właściwości

Firma Lifestyle

Istnieje wiele rodzajów odzieży ochronnej. Każda z nich jest przeznaczona do konkretnego rodzaju pracy, ale dostępna jest także uniwersalna odzież ochronna. Przed zakupem odzieży ochronnej dobrze zorientować się, jakie są jej rodzaje, funkcje i właściwości. Ponadto należy wiedzieć, jakie wymogi powinna spełniać odzież ochronna dostosowana do konkretnego rodzaju pracy. Dodatkowo zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni zorientować się, kto odpowiada za zapewnienie odzieży ochronnej – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym.

Odzież robocza a odzież ochronna

Niejednokrotnie określenia odzież robocza i odzież ochronna stosowane są zamiennie. Należy jednak wyjaśnić, że odzież robocza nie jest tym samym co odzież ochronna i jest to dość precyzyjnie opisane w przepisach. Zadaniem odzieży ochronnej jest zakrycie lub zastąpienie własnej odzieży pracownika. Odzież ochronna służy także jako zabezpieczenie pracownika przed chemicznymi, mechanicznymi i termicznymi zagrożeniami. Ponadto zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Odmienne jest natomiast zadanie i funkcje odzieży roboczej. Jest to odzież, która ma za zadanie zastąpić ubranie pracownika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko trwałego i silnego jego zabrudzenia. Oprócz tego odzież robocza zabezpiecza przed zniszczeniem prywatnych rzeczy pracownika. Odzież robocza nie zabezpiecza przed groźnymi substancjami chemicznymi. Stosowana jest jednak w miejscach, gdzie niezbędne jest zachowanie szczególnej czystości bądź wręcz sterylności – doskonałym przykładem jest praca w laboratoriach. Zarówno odzież ochronna, jak i odzież robocza powinny obowiązkowo zostać zapewnione pracownikowi przez pracodawcę.

Rodzaje odzieży ochronnej

Podziału odzieży ochronnej można dokonać według bardzo różnych kryteriów. Najważniejsze kryteria to podział według czynników szkodliwych, przed którymi chroni, oraz podział według zapewnianego przez odzież ochronną obszaru chronionego. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, czyli rodzaj zagrożenia, odzież ochronna dzieli się na: odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami termicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi i wodą, odzież chroniącą przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem, a także odzież przeznaczoną do stosowania w atmosferze zagrożenia wybuchem. Natomiast dzieląc odzież roboczą według drugiej z wymienionych tu kategorii, czyli zakresu ochrony, jaką zapewnia ubranie, wyróżniamy: odzież chroniącą tułów (np. płaszcze, kurtki, kombinezony, fartuchy, bluzy, spodnie), ochraniacze części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze barku) oraz nakrycia głowy (np. kaptury, kapelusze, czapki, berety).

Właściwości odzieży ochronnej

Właściwości ochronne odzieży nie mogą w żaden sposób negatywnie wpływać na komfort i jakość wykonywanych przez pracownika czynności zawodowych. Dlatego też odzież ochronna powinna być nie tylko wykonana z trwałych oraz odpornych materiałów, ale także powinna być odpowiednio dopasowana, jeśli chodzi o rozmiar odzieży noszonej przez pracownika – nie może krępować ani ograniczać jego ruchów. Odzież ochronna niejednokrotnie, dzięki odpowiedniemu projektowi i wykorzystanym do jego wykonania materiałom, chroni przed więcej niż tylko jednym rodzajem zagrożenia. Właściwości ochronne odzieży są ściśle uzależnione od rodzaju, jakości i właściwości materiałów, z których została ona wykonana. Jeśli natomiast chodzi o odpowiedni dobór rozmiaru odzieży ochronnej, to w zależności od zakresu ochrony powinno się uwzględnić zarówno wzrost pracownika, jak i obwód klatki piersiowej czy też obwód pasa. Dobór odpowiedniego rozmiaru odzieży ochronnej zwiększa jej efektywność i zapewnia pracownikowi większą wygodę oraz komfort pracy. Są to istotne powody, dla których nie należy lekceważyć prawidłowego i skrupulatnego doboru odzieży ochronnej.

Źródło: Sklep BHP Prosave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *