Type to search

Na czym polega zarządzanie ryzykiem i jak je usprawnić?

Firma Lifestyle Technologie Zakupy i biznes

Ryzyko stanowi integralną część działalności gospodarczej. Każde działanie przedsiębiorstwa powinno uwzględniać możliwość pojawienia się różnego rodzaju trudności uniemożliwiających sfinalizowanie podjętego przedsięwzięcia lub wpływających na obniżenie jego rentowności. Dlatego niezwykle istotne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie działań, które będą przeciwdziałać pojawianiu się wszelkich kłopotów.

Jak poprawnie zdefiniować ryzyko?

W kontekście ekonomicznym za ryzyko przyjmuje się prawdopodobieństwo, że dana decyzja ekonomiczna spowoduje straty dla naszej firmy. Tego pojęcia używamy również w przypadku działań, w których nie oszacowaliśmy wszystkich zmiennych istotnych dla skutecznego przeprowadzenia projektu. Mogą też istnieć takie czynniki, których po prostu nie możemy przewidzieć lub prawidłowo oszacować, używając rachunku prawdopodobieństwa. O ile każde działanie firmy wiąże się z pewnym ryzykiem, pewne obszary są szczególnie ryzykogenne. Chodzi między innymi o działalność inwestycyjną prowadzoną przez nasze przedsiębiorstwo. Możliwe, że koszty inwestycyjne okażą się znacznie wyższe, niż przewidywaliśmy. Mogą również wystąpić nieoczekiwane opóźnienia, a rezultat inwestycji może nie spełniać naszych oczekiwań. Musimy umieć skutecznie określić prawdopodobieństwo zaistnienia takich sytuacji i na tej podstawie podejmować stosowne decyzje.

Jak zarządzać ryzykiem?

Jeżeli chcemy, aby nasza firma odnosiła sukcesy na rynku, musimy nauczyć się sprawnie zarządzać ryzykiem. Chodzi o podejmowanie takich decyzji, które prowadzą do osiągania akceptowalnego poziomu ryzyka.

Nie istnieje jeden uniwersalny schemat działania, który będziemy mogli wdrożyć w przypadku dowolnej decyzji gospodarczej. Właściwy proces zarządzania możemy podzielić na cztery etapy. Pierwszym z nich jest identyfikacja ryzyka i wszelkich czynników, które mogą wpływać na jego wystąpienie. Następnie dokonujemy pomiaru ryzyka przy pomocy analizy jakościowej oraz ilościowej. W kolejnym etapie powinniśmy wybrać środki, które zapobiegną wystąpieniu lub ograniczą skutki zaistnienia danego ryzyka. Ostatni etap to monitoring i kontrola ryzyka.

Nowoczesne zarządzanie ryzykiem i prosta kontrola wewnętrzna w firmie

W jakościowym zarządzaniu ryzykiem pomocne będą nowoczesne programy komputerowe pozwalające na zdefiniowanie i kontrolę poszczególnych zagrożeń. Przykładem może być tutaj FlexiControl. Jest to narzędzie znacznie ułatwiające pracę menedżerów ds. ryzyka. Przyczynia się do znacznego usprawnienia audytów i kontroli przeprowadzanych wewnątrz organizacji. Program stanowi też repozytorium wiedzy o ryzykach i kontrolach firmowych, co pozwala na sporządzanie stosownych raportów dla zarządu.

Cyfryzacja to dla wielu przedsiębiorstw duża szansa. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i umiejętne ich wykorzystywanie nie tylko przyspiesza pracę, ale pozwala też pozyskiwać jakościowe informacje o stanie przedsiębiorstwa. FlexiControl pozwoli nam zoptymalizować każdy aspekt procesu zarządzania ryzykiem. Dzięki wykorzystaniu tego typu programów uzyskamy precyzyjne dane na temat pojawiających się zagrożeń, co pomoże skutecznie im przeciwdziałać i lepiej planować kolejne przedsięwzięcia. To prosty sposób na to, by budować przewagę konkurencyjną własnego przedsiębiorstwa.

Źródło: Flexisolutions.pl – e sprawozdania finansowe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *