Type to search

Podpowiadamy co jest istotne przy wyborze zbiornika na propan

Dom

Przy wykonywaniu projektu na instalację gazową dla domu trzeba rozważyć jego wiele elementów składowych. Poza układem rurek, lokalizacją i organizacją kotłowni oraz wyborem odpowiedniego kotła, należy zadecydować także o wyborze zbiornika na propan. Wybór odpowiedniego zbiornika jest niezwykle ważny, gdyż jest to dość kosztowna inwestycja i niełatwo go wymienić. Podpowiadamy więc na co trzeba zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Rodzaje zbiorników na gaz propan

Wybór zbiornika na gaz nie jest szczególnie trudny jeśli się wie, na co należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim zbiorniki na gaz propan dostępne są w wersji naziemnej i podziemnej. Jest to podstawowy wybór, który jest podyktowany nie tylko upodobaniami, wygodą czy estetyką, ale również takimi czynnikami, jak wielkość działki. Oprócz wyboru pomiędzy zbiornikiem naziemnym i podziemnym, należy także zdecydować o wielkości samego zbiornika na gaz propan. W kwestii rozmiaru, do wyboru są zbiorniki o pojemności 2700, 4850 lub 6400 litrów. Przy wyborze pojemności zbiornika na gaz należy przede wszystkim uwzględnić zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na gaz.

Naziemny czy podziemny zbiornik na gaz

Wybór pomiędzy naziemnym i podziemnym zbiornikiem na gaz w pierwszej kolejności opiera się o możliwości działki. Najłatwiej i najwygodniej jest zdecydować się na zbiornik naziemny. Jednak jest on całkowicie widoczny i niejednokrotnie możliwość jego umieszczenia wiąże się z wielkością działki. Ponadto decydując się na zbiornik naziemny nie ma obaw o poziom wód gruntowych, od których natomiast uzależnione jest ulokowanie podziemnego zbiornika na gaz.

Jeśli chodzi o wielkość działki, to wynika to z faktu, że Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokładnie określa odległości jakie powinny być zachowane pomiędzy zbiornikiem a na przykład zabudowaniami czy płotem sąsiedniej działki. Są one określone w zależności od wielkości zbiornika. Zgodnie z tym Rozporządzeniem określono, że zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3 powinien zachować 3 metry odległości od budynków, niezależnie od tego czy jest to budynek mieszkalny, produkcyjny czy gospodarczy. Ponadto wymagane jest zachowanie odległości 1,5 metra od granic sąsiedniej działki oraz 5 metrów od studzienki kanalizacyjnej. W przypadku zbiornika podziemnego odległości te są znacznie mniejsze i wynoszą- 1 metr od zabudowań mieszkalnych, gospodarczych i produkcyjnych, 0,5 metra od granicy sąsiedniej działki budowlanej i podobnie jak w przypadku zbiornika naziemnego – 5 metrów od studzienki kanalizacyjnej.

Przy wyborze zbiornika wpływ na decyzję mają również względy estetyczne. Zbiornik podziemny jest zupełnie niewidoczny, ponieważ może on zostać całkowicie zakopany pod powierzchnią ziemi. Jedyne elementy zbiornika podziemnego, które nie mogą zostać zakopane, to armatura niezbędna do tankowania gazu propan. Ponadto  na powierzchni ziemi pozostaje jeszcze studzienka. Jednak wszystko może zostać zgrabnie ukryte wśród roślin, przez co zupełnie przestanie być widoczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w miejscu lokalizacji podziemnego zbiornika na gaz zasadzić drobne kwiaty czy też zasiać trawę. Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to aby roślinność nie była zbyt silnie ukorzeniona.

Pojemności zbiornika na gaz propan

Zbiorniki na gaz propan są dostępne również w kilku wielkościach. Podstawowym i najczęściej wybieranym dla domów jednorodzinnych rozmiarem jest 2700 l. Jednak w zależności od zapotrzebowania domowników oraz ilości sprzętów, które będą zasilane gazem ze zbiornika, można wybrać też inne pojemności. Dostępne są również zbiorniki na gaz o pojemności 4850 l oraz 6700 l.

Większe pojemności zbiorników mogą się przydać nie tylko w domach o większym zapotrzebowaniu na gaz, ale również w takich, które chciałyby aby częstotliwość tankowania była mniejsza. Dodatkowo z większych zbiorników na gaz niejednokrotnie korzystają firmy, które decydują się na wykorzystanie takiej formy ogrzewania w swoich siedzibach. Wszystkie pojemności zbiorników dostępne są w wersji podziemnej i naziemnej.

Źródło: Lpgdirect.pl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *