Type to search

Budynek z silikatu – jakie ma właściwości?

Dom

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wybór materiałów potrzebnych do kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Poszczególne produkty różnią się pod względem właściwości fizycznych takich jak m.in. wytrzymałość, izolacyjność cieplna czy akustyczna. Jednak produkowany materiał, niezależnie od rodzaju, musi być przede wszystkim bezpieczny. Z tego powodu niezwykle istotną cechą materiału budowlanego jest jego ognioodporność.

W normie PN-EN 1996-1-2 sprecyzowano podstawowe wymagania dla konstrukcji murowych opisywane za pomocą klasyfikacji ogniowej, która dotyczy nośności (R), szczelności (E) i izolacyjności (I) ogniowej. Wartość ta wyrażona jest w minutach. Ściany nośne powinny spełniać kryteria REI, natomiast nienośne EI. Co więcej, w Unii Europejskiej wprowadzono jednolitą klasyfikację materiałów ze względu na reakcję na ogień (A1, A2, B, C, D, E, F).
Jaki poziom bezpieczeństwa pożarowego zapewnia silikat? Czy budynek wzniesiony z silikatu jest całkowicie ognioodporny?

Czym są silikaty?

Silikat to materiał budowlany wytwarzany z naturalnych surowców: piasku, wapna i wody. Z uwagi na właściwości materiału (a także zbliżony do naturalnie występującego piaskowca skład) silikat często nazywany jest sztucznym kamieniem. Zwarta i wytrzymała struktura materiału otrzymywana jest poprzez dobór odpowiednich proporcji składników oraz zapewnienie optymalnych warunków produkcji. Elementy wapienno-piaskowe utwardzane są w procesie autoklawizacji, gdzie masa twardnieje pod wpływem działania pary wodnej rozgrzanej do 200°C, znajdującej się pod wysokim ciśnieniem 16 atmosfer.

Wyroby silikatowe to nie tylko bloczki drążone i pełne, to również cegły zwykłe i elementy elewacyjne oraz cała gama elementów uzupełniających przyśpieszających i ułatwiających prace murarskie.

Dlaczego warto używać silikatu?

Użyte w procesie produkcyjnym surowce oraz technologia produkcji materiału powodują, że silikat charakteryzuje się niską porowatością i wysoką gęstością (od 1400 do 2200 kg/m3). Struktura wewnętrzna wpływa na podstawowe zalety materiałowe: wysoką wytrzymałość, dobrą izolacyjność akustyczną oraz akumulacyjność cieplną.
Wysoka wytrzymałość gwarantuje, że bloczki silikatowe doskonale nadają się nie tylko do wznoszenia ścian działowych, ale także konstrukcji nośnych, nawet w budynkach liczących kilkanaście kondygnacji. Co również nie pozostaje bez znaczenia – wysoka wytrzymałość to także możliwość stawiania cieńszych ścian, a więc uzyskiwania przestronniejszych pomieszczeń.
Drugą niemniej istotną cechą jest izolacyjność akustyczna – silikat stanowi dobrą barierę dla wszelkich niepożądanych dźwięków, stając się swoistym gwarantem otrzymania cichych ścian.
W zakresie ochrony cieplnej masywne ściany silikatowe zapewniają wysoką akumulacyjność ciepła. To ta właściwość materiału jest odpowiedzialna za niwelowanie skutków zmian temperatur na zewnątrz. Latem pozwalając zachować chłód w budynku, a zimą  gwarantując jego wolniejsze wychładzanie. Akumulacyjność cieplna pozwala osiągnąć realne korzyści w postaci obniżenia przyszłych kosztów eksploatacyjnych poprzez oszczędności energii zużywanej na potrzeby klimatyzacji i ogrzewania obiektów.

Bloczki silikatowe to również szybka i sprawna budowa. Jest kilka czynników wpływających na skrócenie czasu murowania ściany. Duża dokładność wymiarowa umożliwia stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych. Większość elementów posiada system łączenia na tzw. pióro-wpust, pozwalający na osiągnięcie szczelnej przegrody bez konieczności wypełniania spoin pionowych. Biała, gładka przegroda z elementów silikatowych nie wymaga również tynkowania, może stanowić bezpośrednie podłoże do malowania, ułożenia płytek, czy też tapetowania. Często ściany pozostawiane są również jako nieotynkowane, a wykorzystanie w ten sposób faktury bloczków umożliwia stworzenie nowoczesnej, industrialnej przestrzeni.
Istotne jest również, iż silikaty wykazują niską nasiąkliwość i wysoką mrozoodporność. Z tego powodu można je z powodzeniem stosować do wznoszenia ścian piwnic i fundamentów.

Ognioodporność silikatu

Decyzją Komisji Europejskiej silikaty uznane zostały za materiał całkowicie niepalny o najwyższej klasie (A1). Oznacza to, że elementy murowe tego typu nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się pożaru, nie zapalają się, nawet w warunkach rozwiniętego już mocno ognia, nie wydzielają dymu ani płonących kropel, co ma istotne znaczenie podczas ewakuacji osób czy działań podejmowanych przez ekipy ratunkowe. Najwyższą ognioodpornością charakteryzują się elementy wapienno-piaskowe już od grubości 18 cm, co oznacza, że ściany 18 cm zachowują swoją nośność, szczelność i izolacyjność ogniową przez co najmniej 4 godziny.

Wybór silikatów do wzniesienia ścian realizowanego obiektu to postawienie na ściany wytrzymałe, ciche i dobrze akumulujące ciepło. Jest to również wybór materiału, który umożliwia szybkie i sprawne murowanie. A co najważniejsze, to ostatecznie wmurowanie produktu bezpiecznego zapewniającego ochronę przeciwpożarową na najwyższym poziomie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *